โป ตั ส เซี ยมWireless Gold Coin Edition

โป ตั ส เซี ยมWireless Gold Coin Edition

โปตัสเซียมWirelessGoldCoinEdition:โปตัสเซียมแนะนำเกม:โปตัสเซียมเป็นเกมที่กระโดดระหว่างอาคารต่างๆของSkyCityหลงทางในโลกแฟนตาซีกระสวยบินเหนือตึกระฟ้าคุณสามารถใช้อาวุธเพื่อเริ่มการแข่